Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI :

 

Ünvanı: Saçını Boya 

Adresi : Hacımimi Mh. Hoca Ali Sk. No:20/3 Beyoğlu / İST.

Telefon : 0212 293 22 91

Vergi Dairesi Numarası       : Beyoğlu V.D.: 149 114 691 84

E-mail : [email protected]saciniboya.com

 

ALICI: {ad_soyad}

TC KİMLİK: {tc_kimlik_no}

ADRES: {fatura_adresi}

TELEFON: {telefon_numarası}

E-MAİL: {eposta}

 

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.saciniboya.com sitesinden (“Websitesi”) elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede KDV dahil toplam satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

ALICI, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Listelenen ve websitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

Ürün/Ürünlerin / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, vergiler dahil toplam satış fiyatı, teslim için kargo bedeli ve ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibi olup bu hususlar ALICI tarafından kabul edilmiştir.

 

ALICI: {ad_soyad}

TC KİMLİK: {tc_kimlik_no}

ADRES: {fatura_adresi}

TELEFON: {telefon_numarası}

E-MAİL: {eposta}

SİPARİŞ NUMARASI: {sipariş_numarası}

SİPARİŞ TARİHİ: {sipariş_tarihi}

SİPARİŞ TUTARI: {sipariş_tutarı}

SİPARİŞ ÜRÜN LİSTESİ: {sipariş_ürün_listesi})

 

Ürüne ilişkin bilgiler Websitesinde mevcut olup 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği ALICI’ya sağlanmıştır.

Bu kapsamda mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil peşin satış bedeli www.saciniboya.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

Bununla birlikte web sitesinde görünen ürünlerin tüm detaylarının, tariflerinin, resimlerinin doğru olmaları sağlamak için SATICI elinden gelen çabayı göstermektedir, ancak söz konusu ürün detayları, tarifleri ve resimlerinin doğru, tam, güvenilir, güncel ve hatasız oldukları konusunda garanti vermemektedir.

Mal/hizmetin peşin fiyatı ürün ile birlikte ALICI’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur. Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı ürün ile birlikte ALICI’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

ALICI’nın, kredi kartı ile alışveriş yapması durumunda ve kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.

Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

Websitesinden satış yapılması nedeniyle kargo ücreti dışında bu maddede belirtilen hususlar dışında ALICI’ya ilave bir maliyet yüklenmemektedir.

 

MADDE 4 - SÖZLEŞMENİN TARİHİ

İşbu sözleşme ALICI tarafından siparişin verildiği tarihte düzenlenmiştir.

 

MADDE 5 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ

SATICI, siparişin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde edimini yerine getirir. Mal/hizmet, ALICI’nın teslimini talep etmiş olduğu 'Şahkulu Mahallesi Serdar-ı Ekrem Sokak No :5/A Galata-Beyoğlu İSTANBUL' adresine teslim edilecektir. Sevkiyat sırasında zarar gördüğü düşünülen paketlerin teslim alındığı firma yetkilisi önünde açıp kontrol edilmesi gerekmekte olup ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır.

 

Eğer üründe herhangi bir zarar varsa kargo firmasına tutanak tutturularak ürün teslim alınmamalıdır. Tutanak tutturmamanız durumunda, ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini ve ürünü eksiksiz ve sağlam olarak teslim aldığınızı kabul etmiş olduğunuzu unutmayınız. ALICI’nın, SATICI’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.

 

MADDE 6 - TESLİMAT MASRAFLARI

Teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI’ya aittir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

 

Bu nedenle, ALICInın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır.

 

SATICI, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde malı teslim eder. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. SATICI, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

 

MADDE 7 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Sipariş konusu malın Alıcı’ya teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Mal/hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde SATICI’ya göndermekle yükümlüdür.

 

Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’ya aittir. Ayrıca ALICI, ALICI’nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

 

SATICI’nın, ALICI tarafından websitesine kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla ALICI'ya ulaşma hakkı bulunmaktadır.

 

MADDE 8 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

SATICI, ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin onaylandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde işbu sözleşmenin 9. Ve 10. Maddeleri kapsamında ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu kabul etmektedir.

 

SATICI ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

 

MADDE 9 - CAYMA HAKKI

ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise ALICI tarafından malın teslim alındığı gün başlar.

 

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’nın son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI’nın son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI’nın ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

 

MADDE 10 - CAYMA HAKKININ KULLANILMASI

Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Mesafeli Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik gereği ALICI’nın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkını kullanması mümkün değildir.

 

Bu nedenle SATICI tarafından satışı yapılan ürünler ambalajları açılmamış, bant ve mühür gibi koruyucu unsurları açılmamış, denenmemiş ve bozulmamış olmaları halinde iade alınabilir.

Cayma hakkın kullanılması halinde, ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın ALICI’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. SATICI, belirtilen tüm geri ödemeleri, ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapar. İade işleminin onaylanmasından sonra kredi Kartı iadeleri 7 iş günü içinde yapılacaktır. Bankanız kredi kartı iadelerini aynı ekstre döneminde hesabınıza yansıtmayabilir.

Bu durumda ALICI'nın bankasının kredi kartı servisini araması gerekmektedir. ALICI'nın siparişini ile ilgili "İptal Edildi" uyarısı çıktıktan sonra tüm bedel kredi kartına iade edilmektedir. Ürün ALICI'ya ulaştıktan sonra ortaya çıkabilecek ürün şikayetleri için (0212 293 22 91) numaralı telefondan müşteri hizmetleri yetkilisine başvurulması mümkündür. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICIYA'ya aittir. ALICI iadeyi Yurtiçi Kargo firması ile göndermek zorundadır. Aksi takdirde iade için gerekli teslim masraflarını karşılamak zorundadır. ALICI'nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI'nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

MADDE 11 - YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Satıcının yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemelerine yapılabilir. Siparişle ilgili her türlü uyuşmazlığa Türk hukuku hükümleri uygulanacaktır.

Yükleniyor...